Privacybeleid

Privacyverklaring

Het beschermen van uw gegevens en het bewaken van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren we u daarom over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.

Anonieme gegevensverzameling
U kunt onze websites bezoeken, zonder gegevens over uzelf in te voeren. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op. Om ons aanbod te verbeteren, analyseren we enkel statistische gegevens, die een conclusie over uw persoon niet mogelijk maken.


Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Door het gebruik van het contactformulier verzamelen we persoonlijke gegevens (informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) enkel in de mate die door u beschikbaar gesteld werd. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden hierna verwijderd, voor zover u niet akkoord bent gegaan met een verdere verwerking en gebruik.


Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens
We verzamelen persoonlijke gegevens (informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) in de mate dat deze gegevens door u ter beschikking gesteld worden.
De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens gebeurt voor het verwerken van uw bestelling en voor het verwerken van uw verzoeken.
Na de volledige verwerking van het contract worden alle persoonlijke gegevens in eerste instantie, rekening houdend met fiscale en commerciële bewaartermijnen opgeslagen en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u hebben ingestemd met de verdere verwerking en gebruik.


Bovendien wijzen we u graag op het volgende:
Wij maken gebruik van het systeem van Duitse 'Koperzegel'-Beoordeling. Na uw bestelling willen we u graag vragen om uw koop bij ons te beoordelen. Daartoe wordt u door ons gecontacteerd volgens het verloop van overeenkomst waarbij wij gebruik maken van het technische systeem van de aanbieder van het 'Koperzegel'-beoordelingstool, de Händlerbund Management AG, Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig, als onderdeel van de verwerking van de bestelgegevens. Uw mailadres wordt enkel voor dit doel gebruikt en niet voor verdere reclame en het wordt ook niet doorgegeven aan andere derde partijen. De persoonlijke gegevens die in dit verband in het technisch systeem van de 'Koperzegel'-beoordelingstool opgeslagen zijn, worden 3 maanden na te beoordelen levering van de goederen verwijderd.


Gebruik van het mailadres voor het toesturen van de newsletter
Wij gebruiken uw e-mailadres, onafhankelijk van de regeling van het contract, uitsluitend voor promotionele doeleinden op nieuwsbrieven, voor zover u daarmee uitdrukkelijk ingestemd heeft.
Uw toestemming in dit verband luidt als volgt:

" aanmelden" .

U kunt u op elk moment met gebruik van de juiste link of door te schrijven naar ons uitschrijven op de nieuwsbrief, de contactgegevens hiervoor vindt u terug in ons impressum.
Uw mailadres wordt dan uit de verdeler verwijderd.


Gebruik van het e-mail-adres voor het verzenden van directe reclame
Tenzij u geen bezwaar heeft gemaakt, gebruiken wij uw e-mail-adres, die wij als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten hebben gekregen voor de elektronsiche verzending van reclame voor eigen goederen of diensten, die gelijk zijn aan degene die u al van ons heeft gekocht. U kunt het gebruik van uw e-mail-adres op elk moment door middel van berichtgeving stopzetten. De contactgegevens voor de berichtgeving voor het stopzetten vindt u in de colofon. U kunt ook de hiervoor beoogde link in de reclamemail gebruiken. Hiervoor ontstaan geen andere dan de overdrachtskosten conform de basistarieven.


Doorgeven persoonlijke gegevens
Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal niet gebeuren. De enige uitzonderingen hierop zijn onze partners, die we nodig hebben voor het vervullen van het contract. In deze gevallen houden we ons strikt aan de nationale wetgeving omtrent privacy. We houden het aantal gegevens dat we doorgeven zo beperkt mogelijk.


Gebruik van de persoonsgegvens bij het selecteren van Klarna als betaalmethode
Indien u voor de Klarna betaaldiensten Klarna rekening en/of Klarna koop op afbetaling als betaaloptie heeft beslist, heeft u toegestaan dat wij de voor de afhandeling van de koop op afbetaling en van een identiteits- en kredietwaardigheidsonderzoek noodzakelijk, volgende persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer alsook de voor de afhandeling van de koop op factuur noodzakelijke gegevens die in verband met de bestelling staan, als het aantal producten, productnummer, factuurbedrag en belastingen in procent, geheven en aan Klarna overgedragen hebben. De overdracht van de gegevens gebeurt opdat Klarna voor de afhandeling van uw aankoop met de door uw gewenste verwerking van de factuur een factuur opmaken en een identiteits- en kredietwaardigheidsonderzoek kan uitvoeren. Daarbij heeft Klarna volgens de Duitse wet voor gegevensbescherming een gerechtvaardigde interesse aan de overmaking van de persoonsgegevens van de koper en heeft deze nodig om bij kredietinformatiediensten om het doel van de identiteits- en kredietwaardigheidsonderzoek inlichtingen in te winnen. In Duitsland kunnen dit de volgende kredietinformatiediensten zijn:


  • Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
  • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
  • Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
  • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

In het kader van de beslissing over de verklaring, uitvoering of beëindiging van de contractuele relaties heft en gebruikt Klarna afgezien van een adrescontrole ook informatie voor de bestaande betaalgedrag van de koper alsook waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze score - waarde door Klarna wordt op basis van een wetenschappelijk erkende mathematische statische methode uitgevoerd. Bovendien zal Klarna onder andere ook uw adresgegevens gebruiken. Zou het blijken dat na deze berekening uw kredietwaardigheid niet gegeven is, zal Klarna u hierover onmiddellijk informeren.

Herroeping van het gebruik van persoonsgegevens tegenover Klarna
1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens altijd tegenover Klarna intrekken. Toch blijft Klarna eventueel verder daartoe bevoegd de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en over te brengen in zoverre dit nodig is voor de afhandeling van de betaling volgens overeenkomst door de diensten van Klarna, wettelijk voorschreven is of door een rechtbank of overheid gevraagd wordt.

2. Vanzelfsprekend kunt u altijd informatie via de door Klarna opgeslagen persoonsgegevens verkrijgen. Dit recht garandeert de Duitse wet voor gegevensbescherming. Zou u als verkoper dit wensen of Klarna wijzigingen inzake de opgeslagen gegevens willen meedelen, dan kunt u zich wenden tot datenschutz@klarna.de.


Cookies
Onze webpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer geplaatst en in uw browser opgeslagen worden. Ze hebben als nut ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Verder maken Cookies het ook mogelijk voor onze systemen uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie.


Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde Cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maakt een analyse te maken van het gebruik van de site door u. De door de Cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien overgeleverd aan een server van Google in Amerika en wordt daar ook opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten door het verdrag van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om diensten die gerelateerd zijn met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website te verstrekken. De in het kader van Google Analytics overgebracht IP-adres van uw browser, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van Cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browser, we herinneren er u aan, dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google gestuurd wordenen en u kunt de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].


Gebruik van Facebook-plug-ins
Op deze website worden plug-ins van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA bestuurd wordt ("Facebook").
Indien u met een dergelijke plug-in voorziene website van onze website aanroept, wordt een verbinding naar de Facebook-servers gemaakt en de plug-in door bericht aan uw browser op de website voorgesteld. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze websites u bezocht heeft. Bent u als lid bij Facebook ingelogd, dan plaatst Facebook deze informatie op uw persoonlijk Facebook gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-in functies (bv. aanklikken van "vind ik leuk" knop, invoer van een reactie) wordt ook deze informatie op uw Facebook account geplaatst, wat u enkel door het uitloggen voor gebruik van deze plug-ins kunt verhinderen.
Indien u niet wilt dat Facebook al de informatie rechtstreeks op uw Facebook profiel plaatst, moet u opnieuw voor u onze website bezoekt bij Facebook uitloggen of u gebruikt het door Facebook ter beschikking gestelde add-on voor uw browser http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Hierdoor kunt u het laden van de Facebook plug-ins blokkeren.
Verdere informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot de bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacyverklaring van Facebook.


Informatie, correctie, afscherming, schrapping
U heeft steeds het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens alsook het recht op correctie, schrapping of afscherming. Contacteer ons indien u dit wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.


Laatste update: 03.12.2015